Om biörn Riese

 

Historik

Biörn Riese specialiserar sig på att ge råd och stöd i bolagsstyrning, hållbarhet med särskilt fokus på anti-korruption och riskhantering. Medan de flesta ärenden är konfidentiella, har t.ex. utredningarna om TeliaSoneras investering i Uzbekistan och Nordeas inblandning i Panama Papers varit publika. I över tre decennier har Biörn Riese biträtt klienter från den offentliga och privata sektorn vid affärer inom ett antal verksamhetsområden och branscher med rådgivning om affärsmässiga och juridiska frågor under svensk och internationell rätt vid transaktioner, omstruktureringar, bolagsstyrning, utredningar samt riskhantering och regelefterlevnad. I verksamheten ingår att lämna råd till styrelser i företag och organisationer. Han är en ofta anlitad talare vid seminarier och program som behandlar frågor om etik, hållbarhet, utredningar och riskhantering.


Uppdrag – ett urval


Riskhantering

En del av rådgivningen avser riskhantering. Exempel på sådana uppdrag är:

 • Utredningar i anledning av visselblåsning

 • Utredningar om verksamhet i komplexa länder

 • Utredning om otillåten tilldelning av lägenheter i Haninge Bostäder AB

 • Analys av investeringar och avyttringar i länder som har låg poäng i Transparency Internationals korruptionsindex, vilket tyder på allvarliga nivåer av korruption i den offentliga sektorn

 • Likvidator i HQ Bank

 • Rådgivare till styrelser vid rekonstruktioner

 • Rådgivare till General Motors i Saab Automobile AB:s rekonstruktioner

 
 
 
Curriculum vitae

 

Biörn Riese

Specialisering: Bolagsstyrning, Hållbarhet, särskilt anti-korruption och Riskhantering

Telefon: +46 (0)8 345 000
Mobil: +46 (0) 70 595 12 47
E-post: biorn.riese@jurie.se

Adress: Västra Trädgårdsgatan 15, SE- 111 53 Stockholm

 
 

Språk:
Svenska, engelska


Utbildning:  
Jur.kand (Stockholms universitet, 1978). MBA, Ekonomi / Företagsekonomi (Stockholms universitet, 1980).


Karriär: 

 • Senior Adviser, Jurie 2017 -
 • Senior Adviser, Mannheimer Swartling 2016
 • Partner, Mannheimer Swartling, 1990 - 2015
 • Partner, Carl Swartling Advokatbyrå, 1989 - 1990
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1984 - 1988
 • Biträdande jurist, Åbjörnsson & Rausing Advokatbyrå, 1982 - 1983
 • Tingstjänstgöring, 1980 - 1982

Under sin tid på Mannheimer Swartling var Biörn Riese medlem av styrelsen 1996 - 2015 och ordförande i Mannheimer Swartling 2002 - 2015. Under åren på Mannheimer Swartling var Biörn Riese vidare bl.a. ordförande för TMT-gruppen, Corporate Transactions-gruppen, Globala M&A-gruppen samt Rekonstruktion & Obestånds-gruppen.


Medlemskap:

 • International Bar Association

 • IBA Law Firm Management Committee

 • Advokatsamfundet


Rankings:

Sedan många år Biörn Riese rankas som ledande i sina respektive områden i ett stort antal publikationer, inklusive Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Legal 500, PLC Which Lawyer, Who is Who Legal och BG Research.

 
 
 
Några Utmärkelser

Chambers Global/Europe, 2015
Rankad som “Star Individual” inom Corporate/M&A

Legal 500, 2015
Rankad som “Leading individual” inom M&A och Corporate and commercial

IFLR1000, 2015
Rankad som “Leading Lawyer” inom M&A, Restructuring and insolvency och Technology and telecommunications
 


Chambers Europe, 2015
Rankad i “Band 2” inom TMT: Information Technology och i “Band 2” inom TMT: Telecommunications

Advokatsamfundet, 2013
Advokatsamfundets pris för framstående gärningar inom advokatyrket

 
 
 
Mer om Jurie

Erbjudandet

Jurie är en högt specialiserad advokatbyrå med fokus på oberoende senior juridisk och strategisk rådgivning avseende Bolagsstyrning, Hållbarhet och Riskhantering...

Läs mer

För Klienter

Klienter hos Jurie har möjlighet att genom en klientunik arbetsyta med behörighetsnivåer och lösenordskydd dela, redigera, diskutera och godkänna dokument och filer. Logga in med den särskilda inloggningskod som Jurie tillhandahållit för det specifika uppdraget...

Läs mer